Wie draagt het welzijnsbeleid in uw bedrijf?

← Terug naar het tijdschema

Wie brengt het beleid tot uitvoering en doet het slagen?
Wanneer gesproken wordt over welzijnsbeleid, kijkt men vaak (uitsluitend) in de richting van de preventieadviseur. Deze speelt een belangrijke rol in het welzijnsbeleid, maar het zijn anderen die dit beleid tot uitvoering brengen en het doen slagen. Vaak wordt in bedrijven te weinig aandacht besteed aan de rol van de hiërarchische lijn. Het zijn teamleaders, meestergasten en projectleiders die een cruciale rol spelen en de drijvende kracht moeten zijn in elk welzijnsbeleid.

Guido De Block