Test je reflexen op de baan

← Terug naar het tijdschema

Hou jij de aandacht er te allen tijde bij?
Stap in de VR-mobiel en maak de keuze: hou je ogen op de weg of rem voor je leven. Test hiermee je reactievermogen achter het stuur terwijl je te maken krijgt met allerhande afleidingen. Dewelke dit ook mag zijn, ze is de reden voor 25% van de auto-ongevallen.

De VSV zet zich in voor een veiliger verkeer

Via educatie en sensibilisering streeft de VSV naar een systeem met zo weinig mogelijk ongevallen, zonder het mobiliteitsaspect uit het oog te verliezen. De VSV vervult ook een trekkende rol in de kamer educatie en sensibilisering van het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid.