Neem plaats in de tuimelwagen

← Terug naar het tijdschema

Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel.
Je bent op de hoogte dat bestuurders en passagiers zelf verantwoordelijk zijn voor het dragen van de veiligheidsgordel. Je weet evenzeer dat kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 135 cm vervoerd moeten worden in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. En, geloof ons, na deze simulatie ben je zelf écht overtuigd van het belang van het dragen van de veiligheidsgordel. Zet je schrap…

De VSV zet zich in voor een veiliger verkeer

Via educatie en sensibilisering streeft de VSV naar een systeem met zo weinig mogelijk ongevallen, zonder het mobiliteitsaspect uit het oog te verliezen. De VSV vervult ook een trekkende rol in de kamer educatie en sensibilisering van het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid.