Laat je flitsen…

← Terug naar het tijdschema

… en beloof dat ’t de laatste keer was.
Je voor de laatste keer laten flitsen? Het kan! Laat die vallende sterren voor eens en voor altijd voltooid verleden tijd zijn. Je krijgt er zelfs een Beloofd!-fotokaart bovenop.

De VSV zet zich in voor een veiliger verkeer

Via educatie en sensibilisering streeft de VSV naar een systeem met zo weinig mogelijk ongevallen, zonder het mobiliteitsaspect uit het oog te verliezen. De VSV vervult ook een trekkende rol in de kamer educatie en sensibilisering van het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid.