Ervaar de dode hoek in virtual reality

← Terug naar het tijdschema

Ken jij de impact van dit fenomeen?
De dode hoek, doodgevaarlijk. Net deze hoek maakte al heel wat verkeersslachtoffers. Wij willen jou de dode hoek laten ervaren in virtual reality, zodat ook jij de verborgen impact ervan leert kennen. Net door het fenomeen in de ogen te kijken, word je je er bewust van waarop te letten.

De VSV zet zich in voor een veiliger verkeer

Via educatie en sensibilisering streeft de VSV naar een systeem met zo weinig mogelijk ongevallen, zonder het mobiliteitsaspect uit het oog te verliezen. De VSV vervult ook een trekkende rol in de kamer educatie en sensibilisering van het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid.