Digital safety: brandbestrijding via een digitale blusunit

← Terug naar het tijdschema

Brandbestrijding onder de knie krijgen aan de hand van een nieuwe leervorm.
De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd. Snel en doeltreffend optreden is van cruciaal belang. Om een beginnende brand op succesvolle wijze te bestrijden, vergt dit van iedereen op de werkvloer een gepaste waakzaamheid én enige deskundigheid in het gebruik van onder andere kleine blusmiddelen. In noodsituaties is er nauwelijks overlegtijd, daarom is het van essentieel belang dat de juiste manier van reageren zoveel mogelijk wordt aangeleerd. Op die manier kunnen de medewerkers op een snelle en adequate wijze in veiligheid gebracht worden.

In deze opleiding wordt brandbestrijding met kleine blusmiddelen op een nieuwe manier aangeleerd. Dit gebeurt aan de hand van innovatieve digitale middelen. Hierdoor verkrijgt u meer betrokkenheid, een betere veiligheidsattitude en een verhoogde leerwinst bij medewerkers.

Kobe Ramaekers

Kobe Ramaekers, docent Syntra West groep en zaakvoerder Safety Expertise

Kobe Ramaekers: “Als ambulancier / ergotherapeut word ik regelmatig geconfronteerd met de onmacht van mensen die niet weten hoe ze moeten reageren in een noodsituatie. Anderzijds ontmoet ik veel hulpverleners die graag mensen willen helpen. Vanuit die gemeenschappelijke interesse heb ik samen met enkele collega’s het Safety Expertise opgericht. Ons opzet is onze expertise maximaal ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk mensen, zodat de draagkracht op het vlak van eerste hulp vergroot. Onze uiteindelijke bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen zijn voorbereid in het geval ze geconfronteerd worden met een noodsituatie.”