De basics van EHBO

← Terug naar het tijdschema

Want iedereen zou tenminste een basis moeten hebben.
“Iedereen zou tenminste een basis moeten kennen van EHBO.”: een uitspraak die je hier en daar weleens hoort. Wil jij ook kunnen helpen als iemand iets overkomt? In een korte inleiding worden een aantal van de belangrijkste technieken, waarvan je ze hopelijk nooit in de praktijk – hetzij op het werk, hetzij thuis – nodig hebt, aangeleerd.

Dries & Freddy

Dries is nog niet zo lang afgestudeerd als geneesheer en specialiseert zich momenteel in anesthesie. Op zijn zestiende vormde hij zich tot EHBO’er en later was hij actief tijdens verschillende festivals en grote events als hulpverlener. In de weinige vrije tijd die hem rest, treedt hij op als instructeur voor het Rode Kruis Vlaanderen en voor HaCeCo-T.

Al meer dan 10 jaar is Freddy en vaste waarde in het team van lesgevers bij HaCeCo-T. Naast opleidingen EHBO is hij vooral gespecialiseerd in het geven van VCA-opleidingen (B-VCA & VOL-VCA). Zijn dynamische manier van lesgeven en zijn doorgedreven wil om mensen iets bij te brengen, werkt aanstekelijk. Hij is in staat om relatief moeilijke materie te vertalen naar iets praktisch, waardoor iedereen geboeid kan volgen en goede resultaten behaalt. Zijn basisdiploma Chemische Technologie en zijn praktijkervaring in de petrochemie vormen hierbij een grote meerwaarde. Naast lesgever voor HaCeCo-T is hij beroepsmatig en professioneel ook nog actief als brandweerman in een Antwerps korps.