Belang indienststelling arbeidsmiddelen

← Terug naar het tijdschema

Geen formaliteit, wel een wezenlijk onderdeel van het risicobeheersingssysteem.
De wet verplicht werkgevers om bij ingebruikname van installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen een verslag voor indienststelling op te stellen. Dit lijkt een administratieve formaliteit, maar maakt eigenlijk een wezenlijk onderdeel uit van het dynamische risicobeheersingssysteem. Het ontbreken van een dergelijk verslag wordt vaak pas duidelijk bij arbeidsongevallen: niet zozeer het document ontbreekt, maar de maatregelen die horen bij de ingebruikname van het arbeidsmiddel werden niet genomen. En dat is dan nog maar het begin…

Hervé Buisset